Portal ogólno-techniczny

Podstawowe informację o TCP/IP

internet-1181586_1280Z pewnością każdy kto interesuję się dziedziną Informatyki powinien poznać najważniejsze podstawy dotyczące budowy stosu warstw protokołów sieciowych. O czym dokładnie jest tutaj mowa? Przede wszystkich chodzi tutaj o protokół TCP/IP, który został zaimplementowany w celu komunikowania się wszystkich komputerów w obszernych, rozległych sieciach z cyklu WAN.

Wracając do historii – TCP/IP miało premierę w roku 1969. Należy powiedzieć, ze protokół posiada rozgałęzienia dwa rozgałęzienia OSI a także TCP/IP. Wracając do tego pierwszego należy wyróżniać warstwy – warstwa fizyczna, warstwa łącza danych, warstwa sieci, warstwa transportu, warstwa sesji, warstwa prezentacji. W nawiązaniu do modelu warstwy TCP/IP należy wymieniać – warstwę aplikacji, warstwę transportu, warstwę Internetu, warstwę interfejsu sieciowego.

Wracając do kluczowych rzeczy należy sobie uświadomić co oznaczać będzie skrót jakim jest TCP. Z języka angielskiego to Transmission Control Protocol. Za co tak właściwie on odpowiada? Przede wszystkim to kluczowy czynnik, który służy do idealnego dostarczania informacji. Jakie najważniejsze cechy wyróżniane są w przypadku tego protokołu? Przede wszystkim dotyczyć będzie tego iż dzięki niemu istnieję możliwość skutecznego zakończenia połączenia a w uproszczeniu mówiąc protokół dawać będzie końcowy sukces w przypadku wysłania wszystkich pakietów połączeń tuż przed ich zamknięciem.

Gwarancja strumieniowego interfejsu to kolejna rzecz, którą także zapewniać może powyższy protokół. Na czym to tak właściwie polega? Przede wszystkim należy to rozumieć, że program jest w stanie wysłać wszelkiego rodzaju połączenia w rozumieniu jako sekwencja wszystkich bajtów. Do czego to tak właściwie służy? Przede wszystkim dane nie są dostarczane w częściach o takiej samej wielkości a jedynie w tych co bezpośrednio zostały przesłane.

Dwukierunkowa komunikacja to także charakterystyczna cecha którą należy przypisywać na protokół TCP/IP. O co tutaj chodzi? Przede wszystkim komunikacja w tej warstwie odbywać się będzie w dwóch kierunkach – chodzi tutaj o połączenie nadawca – odbiorca oraz odbiorca – nadawca.

W jak niezawodny sposób można dostarczać pakiety? Na pewno do dobrych praktyk należy zaliczać użycie niezawodności warstwy TCP. To dobry sposób na to aby tak właściwie posiadać sporą liczbę pakietów w nawiązaniu do komunikacji.

Jaka komunikacja w protokole jest tutaj brana pod uwagę? Przede wszystkim dotyczyć to będzie warstwy punkt-punkt. W uproszczeniu o co tutaj chodzi? Należy to rozumieć jako połączenie TCP z dwoma końcami.

Na samym końcu warto dodać, że to właśnie TCP jest wyznaczony odpowiednio na połączenie. O co dokładnie tutaj chodzi? Przede wszystkim na początku sam program z którego korzystają użytkownicy zależącemu aby korzystać z protokołu w pierwszej kolejności zwracać się będzie do odbiorcy po to aby uzyskać połączenie a następnie odwołuję się o prośbę, która polega na uzyskaniu połączenia a także jego dostępu. W skrócie warto wiedzieć, że chodzi tutaj o elastyczność i odpowiednią właściwość każdego połączenia.

Zostaw odpowiedź