Portal ogólno-techniczny

Sposoby na podłączenie się z Internetem

server-98466_1280Obecnie w Polsce aby uzyskać połączenie z siecią globalną należy skorzystać z odpowiednich medium transmisyjnych. To właśnie z tego powodu można wyróżniać kilka metod mających na celu uzyskanie ,,łączności ze światem”.

Łącze szerokopasmowe bez większych przeszkód może dawać dostęp do sieci, prędkość należy charakteryzować od 128 kb do 2048 kbit/s (popularne są łącza DSL i ADSL). Jeśli chodzi o tryb połączenia ADLS to tutaj on jest dość specyficzny – posiada się jeden modem, który można podłączyć do USB w komputerze. W kwestii systemu DSL należy tutaj powiedzieć o tym, że użytkownik posiada stały zewnętrzny adres IP. Pomimo tych dwóch wymienionych można także wyróżniać coś o zdecydowanie wyższym transferze a chodzi tutaj nawet o transmisję jaką jest 100 Mbit/s.

Pomimo tego, że to połączenie jest praktycznie niestosowane warto powiedzieć o tym, że tak naprawdę istnieje połączenie modemowe. W jaki sposób należy go charakteryzować? Przede wszystkim warto tutaj powiedzieć o łączu analogowym o teoretycznej przepustowości jaką jest 56 kbit/s. Niska prędkość a także w niektórych przypadkach niekompatybilność połączenia obecnie nie jest wystarczająca przy tak komfortowych rozwiązaniach, które proponują dostawcy Internetu. Wracając do historii takiego połączenia należy sobie uświadomić sobie to, że taki kluczowy wzrost i zyskało na popularności na początku lat 90 – w tym okresie brakowało aż tak dużo możliwości technicznych.

Sieć lokalna LAN zostaję co raz częściej wykorzystywanych sposobem w różnego rodzaju miastach a także większych skupiskach mieszkaniowych. Na czym to dokładnie polega? Należy to charakteryzować jako serwer, który jest na nieustannie podpięty do Internetu – wykorzystywany jest tutaj typ połączenia DLS bądź inny, który może swobodnie zastąpić bramę internetową, chodzi tutaj o default Gateway. Taki typ połączenia zostaje udostępniany wszystkim użytkownikom sieci przy wykorzystaniu infrastruktury sieci (routery, switche, kable). Wielka zaletą takiego rozwiązania jest z pewnością swoboda wymiany plików w odniesieniu do całej sieci. To co może sprzyjać takiemu rozwiązaniu to na pewno możliwość wykorzystania go do połączenia się z siecią w postaci fal radiowych.

Oprócz tych wyżej wymienionych połączeń z Internetem można także wyróżniać alternatywy takie jak PLC, GPRS, SYSTEM LMDS. Ta pierwsza komunikacja charakteryzuję się jako PowerLine Communications i to właśnie prze jej wykorzystaniu można przesyłać głos, dane (wszystko to za sprawą okablowania energytecznego).

Co raz bardziej popularne w Polsce łącze światłowodowe należy definiować jako sposób dostępu przy wykorzystaniu technologii o bardzo zbliżonej nazwie a dokładnie światłowodu, który może umożliwiać bardzo dużą prędkość (czasem nawet do 7 lub 8 Tb/s). Wszystkie sieci, które wybudowane zostały na światłowodach należy charakteryzować jako FDDI i to właśnie za ich sprawą można wykorzystać dużą liczbę protokołów w tym samym czasie – a to może dawać bardzo dużo wynik w nawiązaniu do transferu.

Jeśli chodzi o połącznie GPRS to tutaj należy powiedzieć o tym, że to połączenie odbywa się przy wykorzystaniu telefonu komórkowego na dwa systemy. Jeden z nich należy przypisać do CDS, gdzie telefon służyć może jako modem. Kolejny, czyli drugi GPRS warto charakteryzować jako pakietową transmisję danych. Jaka jest kluczowa różnica pomiędzy tymi dwoma połączeniami? W przypadku tego drugiego naliczane są opłaty(uzależnione w dużej mierze od operatora).

To co warto wiedzieć o połączeniu alternatywnym jakim jest LMDS to sprawa taka, że zostaję tutaj wykorzystana transmisja radiowa w paśmie o wysokich częstotliwościach (26-28 GHz) w zakresie bardzo małych komórek nawet o średnicy do 7 kilometrów.

Jakie najważniejsze fakty należy wyróżniać w odniesieniu do Internetu? Istnieję kilka jego definicji. Jednak z praktycznego punktu widzenia warto powiedzieć o tym, że tak naprawdę jest to ogólnoświatowa sieć komputerowa – tworzą ją komputery, które zostały połączone ze sobą w przypadku różnych mediów (środki łączności). To co może wyróżniać tą całą sieć dotyczyć będzie tego, że tak naprawdę on nie będzie posiadał centralnego punktu, który w jakiś sposób jest kierowany bądź nadzorowany. Wraz z upływem czasu należy powiedzieć o tym, że wszystko się w bardzo dużym stopniu zmieniało. Na samym początku nie zostało wykorzystywane jest adresowanie TCP/IP, jednak później wraz z rozwojem technologii każdy dołączał warstwy protokołów i w taki sposób powstały ściśle definiowane warstwy.

Zostaw odpowiedź