Portal ogólno-techniczny

Rodzaje urządzeń sieciowych

Do czego służy nam sieć komputerowa? Główna rola to wymiana danych między nimi. Bez odpowiedniego sprzętu nie byłoby to możliwe. Istnieją podstawowe urządzenia, które są stosowane w ramach budowy sieci komputerowych.

Podstawy sieci komputerowej

Karta sieciowa to na pewno elementarna część w komputerze u każdego użytkownika. Główne zadanie to łączenie komputera z lokalną siecią komputerową. Następuję tutaj przekształcanie ramek danych w sygnały. Ethernet jest najczęstszym standardem karty sieciowej składa się z unikatowego na skalę światową adresu fizycznego MAC – został on przyporządkowany już w czasie produkcji.

Wzmacniak to inaczej regenerator i zostaję on wykorzystany w tych miejscach gdzie konieczne jest wzmocnienie sygnału lub powiększenia zasięgu obecnej sieci.

Most to urządzenie sieciowe, która składa się z dwóch portów. Jakie zadanie tutaj następuję? Łączenie segmentów sieci. W swojej pamięci Most zapisuję adresy MAC wszystkich urządzeń, które zostały przyłączone do poszczególnych portów.

Koncentrator składa się z większej liczby portów, które mają na celu przyłączyć więcej stacji roboczych bądź innych urządzeń. Dwa rodzaje hubów to pasywne oraz aktywne. Jeśli chodzi o ten pierwszy to jest to zwyczajna funkcja skrzynki łączeniowej, a w przypadku aktywnego dochodzi do wzmocnienia sygnałów.

Przełącznik ale wiele osób nazywa to switch. Funkcję są tutaj oferowane tak jak w przypadku koncentratora. Oprócz tego następuję tutaj podział na segmenty. W tym urządzeniu można znaleźć wiele portów przyłączeniowych, które dają szansę na podłączenie komputerów z innymi przełączniki lub koncentratorami.

Punkt dostępowy a inaczej access point odpowiada za łączenie sieci bezprzewodowej z przewodową. Główna stacja może zostać połączona w jedno urządzenie z jednym routerem. Bardzo dobre rozwiązanie, które jest stosowane firmach średniego rozmiaru.

Router to na pewno klasyczne rozwiązanie, które jest najczęściej stosowane w przypadku sieci lokalnych we własnym domu. Ma ono na celu przyłączyć sieć LAN do Internetu. To urządzenie może konfigurować, dostępna jest tutaj przepustowość sieci a poziom bezpieczeństwa jest tutaj podniesiony i to w bardzo dużym stopniu.

Zapora sieciowa inaczej firewall to specjalistyczny sprzęt komputerowy odpowiadający za blokowanie przed niechcianym atakiem osób trzecich. Następuję tutaj filtrowanie połączeń wychodzących.

Bramka sieciowa powoduję, że za pośrednictwem komputera z sieci lokalnej można się połączyć z innymi w sieci. Sieć TCP/IP jako domyślny Gateway charakteryzuje router.

Zostaw odpowiedź