Portal ogólno-techniczny

Adresy IPv4 jakie klasy należy wyróżniać

www-1216175_1280Warto uświadomić sobie to, że jeśli chodzi o adresowanie klasowe powinniśmy wyróżniać 5 takich klas – A,B,C,D a także E. Jeśli chodzi o te pierwszy trzy to związane są one z hostami w sieciach komputerowych. W przypadku D i E warto je przypisywać do bardzo charakterystycznych rozwiązań.

Zaczynając od klasy należy powiedzieć o tym, że pierwszy bit to wynik 0 w przypadku pozostałych bloków (dokładnie 7) dotyczą one sieci. Jaka jest pula adresów w tej klasie? Należy tutaj wymienić adresy między 1 i 127. W tym przypadku adresację warto charakteryzować jako 126 sieci.

Klasa B rozpoczyna się w nieco inny sposób. W tym przypadku do pierwszego bitu adresu na pewno należy zaliczać 0 a także 1. W przypadku pozostałych bitów (14) warto powiedzieć o sieci. Pula adresów w tym przypadku dotyczyć będzie adresów z zakresu 128-191.

Jeśli chodzi o klasę C to tutaj już trzy pierwsze bity adresu oznaczać będą liczby 1,1 i 0, kolejne 21 bitów może w specyficzny sposób identyfikować adresy sieci. Zakres sieci w tym przypadku z pewnością należy zaliczać od 192 do 223.

Dwa ostatnie rodzaje klas jakimi są D i E to przede wszystkim specyficzna adresacja. W przypadku klasy D można określać je jako bity adresu 1110. Zakres sieci w tym przypadku jest zdecydowanie mniejszy w porównaniu z tymi, które można było odnaleźć w tych powyżej. Należy uświadomić sobie, że dotyczy on puli 224-239. W tego typu rozwiązaniach należy spodziewać typu rozgłoszeń typu multicast.

Ostatni rodzaj klasy E określa cztery bity pierwszego adresu – w tej sytuacji należy powiedzieć o tym jako o charakteryzacji ciągu czterech jedynek, 1111. Pula adresów jest tutaj także bardzo wąska, w tej sytuacji należy powiedzieć o tym aby tutaj scharakteryzować pulę 240-255(ten ostatnio został przeznaczony do celów rozgłoszeniowych typu broadcast).

W związku z podziałem na te klasy należy powiedzieć o wyniku procentowym w przypadku obecnych sieci komputerowych. Klasa A zajmuję aż 50%, klasa C, D, E to 12,5% a klasa B to wynik oscylujący w pozostałych 25%.

Zostaw odpowiedź