Portal ogólno-techniczny

Nowe poziomice, które są montowane na urządzeniach

building-1080597_1280Warto o tym powiedzieć, że w drugiej połowie 2015 roku firma Elesa+Ganter jako bardzo duzy producent standardowych elementów maszyn, wprowadził do oferty poziomice, które ułatwiać będą wypoziomowanie wszystkich marzeń, przyrządów a także urządzeń. Warto powiedzieć iż ta nowa grupa to skład siedmiu produktów i w dużej mierze jest przeznaczony do montażu stałego. Można także się spodziewać tych przenośnych rozwiązań.

Na czym tak właściwie polega ich zasada działania. Przede wszystkim to przemieszczanie pęcherzyka gazu wewnątrz specjalistycznej ukształtowanej ampułki, która została napełniona cieczą. Dzięki wyporowi hydrostatycznemu oraz dokładnie wyprofilowanej powierzchni wewnątrz ampułki pęcherzyk gazu znajdować się będzie na najwyższej pozycji. Warto o tym powiedzieć iż na zewnętrznej powierzchni ampułki naniesiony został znacznik, który w dużej mierze określa położenie powierzchni referencyjnej poziomicy względem tego poziomu. Okres a tak w zasadzie ten moment gdzie pęcherzyk gazu znajdzie się w centrum powierzchni ograniczonej znacznikiem wyznacza poziome ułożenie powierzchni referencyjnej. Warto powiedzieć iż wielkość i kierunek pęcherzyku gazu od tej pozycji wyznacza odchylenie powierzchni referencyjnej od poziomu.

Jak się przedstawia podział poziomnic. Warto wymienić, że ze względu na budowę poniższą poziomicę da się podzielić na dwie elementarne grupy:

Poziomice oczkowe, mogą one wykazywać odchylenie od poziomu a także mierzyć jego wartość. Charakterystyczna cecha to możliwość wskazania i pomiaru wszystkich odchyleń w dowolnym jego kierunku. Warto zaznaczyć iż ten rodzaj poziomic to tak w zasadzie dostęp do pięciu standardowych rozwiązań, które są inne w nawiązania do sposobu mocowania lub możliwości precyzyjnego wyregulowania opierającego się o względem poziomu powierzchni montażu.

Poziomice rurkowe, to druga grupa. Warto powiedzieć o ich kształcie, który jest cylindryczny i w związku z tym wykazywać będą kąt pochylenia jako kierunek na oś poziomicy. W przypadku całkowitego wypoziomowania powierzchni przy użyciu tego rodzaju rozwiązania należy zastosować dwóch kolejnych poziomic opartej na jednej płaszczyźnie. Warto powiedzieć o tym iż te poziomice to opcja, która jest dostępna jako trzy wykonania, różnice między nimi wynika z oknem odczytu. Aby odpowiednio zamontować poziomice należy je odpowiedni przykręcić. Wymagane jest odpowiednie usytuowanie urządzenia do jego zastosowania.

Można powiedzieć o tym iż poziomice znajdą zastosowanie w przypadku dużej liczby aplikacji. Do tych najbardziej powszechnych warto zaliczać, przyrządy geodezyjne, urządzenia mobilne jako dźwigi, statyw urządzeń pomiarowych a także wszelkiego rodzaju urządzenia produkcyjne, które w dużej mierze odpowiadać będą za dobranie właściwego ustawienia poziomu ale także częstego przestawania. Jest to spore zastosowanie i z pewnością można odnaleźć wiele działów, które potencjalnie będą chciały się zainteresować tego rodzaju wyborem ze względu na dość spory zasięg działania.

Zostaw odpowiedź