Portal ogólno-techniczny

Rysunek techniczny maszynowy

Jak sporządzić doskonały rysunek techniczny maszynowy

Powszechnie wiadomo, że wartościowy rysunek techniczny powinien zostać przygotowany w sposób czytelny i rzetelny. Jak jednak powinny wyglądać przygotowania do jego sporządzenia? Rysunek techniczny maszynowy stanowi pewien rodzaj klasycznego rysunku technicznego, który służy ukazaniu wyglądu urządzeń mechanicznych. Jego zaletą powinna być wszechstronność udzielanych informacji dotyczących danych obiektów.

Jedną z cech charakterystycznych szkicu, jakim jest rysunek techniczny maszynowy, jest zastosowanie różnych wymiarów papieru. Dzieli się je na dwie kategorie:

  • Standardowe – w tym przypadku wyróżnia się 6 subkategorii, od A0 do A5

  • Pochodne – tu mówić można o pochodnych arkuszy od A0 do A4. Pierwszy wymiar występować może w rozmiarze nawet trzykrotnie większym, drugi – w nawet dziewięciokrotnie większym.

Zazwyczaj rysunek techniczny maszynowy nie zajmuje całego arkusza, lecz tylko część. Celem tego zabiegu jest pozostawienie pewnego marginesu na wypadek konieczności wprowadzenia zmian.

Kluczowe znaczenia dla wykonania szkicu mają zastosowane linie. Wyróżnia się kilka ich zasadniczych typów, wśród nich linię:

  • Ciągłą – może ona pojawić się w trzech różnych grubościach. Może być ona cienka, gruba lub bardzo gruba. Pierwszej z nich używa się np. do kreskowania przekrojów. Druga znajduje zastosowanie w liniach obramowania arkuszy, zaś ostatnia – do oznaczania połączeń klejonych i lutowanych.

  • Punktowa – występuje w dwóch postaciach – grubej do oznaczania powierzchni powlekanych oraz cienkiej do wyznaczania osi okręgów mających średnicę powyżej 12mm.

  • Kreskowa – występuje wyłącznie w postaci cienkiej

  • Dwupunktowa – rysunek techniczny maszynowy zakłada, że może ona być stosowana w przypadku skrajnego usytuowania ruchomych elementów.

  • Zygzakowata – używana do oznaczania np. urwania obiektów

  • Falista – może być cienka, jednak jej znaczenie w obliczu rosnącej popularności wspomagania projektowania przez komputery systematycznie malała.

Postęp w zauważalny w najnowocześniejszych typach oprogramowania pozwala tworzyć coraz bardziej zaawansowany rysunek techniczny maszynowy. Znaczącą innowację stanowi zastosowanie kolorów innych od tradycyjnie używanych przez specjalistów, czyli ołówkowego i czarnego. Nowoczesne plotery i drukarki umożliwiają poszerzenie palety barw. Niemniej jednak, z uwagi na problemy wynikające z tworzenia kopii tego typu szkiców, często odstępuje się od ich wykonywania. Zastosowanie dodatkowych kolorów ma jednak pewne niepodważalne zalety. Uzyskiwany dzięki nim rysunek techniczny maszynowy przedstawia większe wartości prezentacyjne.

Rysunek techniczny maszynowy występuje pod dwiema postaciami, jako:

  • Rysunek wykonawczy, który przedstawia wybrany element, biorąc pod uwagę odpowiednie detale i przekroje.

  • Rysunek złożeniowy, zawierający obraz wszystkich części, jakie wchodzą w skład całego urządzenia lub podzespołu.

Reasumując, stwierdzić należy, że ta forma rysunku technicznego jest niezastąpionym i nieprzecenionym aspektem pracy specjalisty, a zwłaszcza inżyniera. Dzięki niemu sporządzane plany stanowią istotny punkt odniesienia na każdym etapie pracy.

Zostaw odpowiedź