Portal ogólno-techniczny

Dyrektor techniczny – czym się zajmuje

W wielu branżach zatrudnia się osoby na stanowisku dyrektora technicznego. Dyrektor techniczny ma ustalany zakres obowiązków w zależności od tego, jaka jest specyfika danej branży, czym się ona konkretnie zajmuje itd. Dlatego obowiązki, zakres pracy, mogą być bardzo zróżnicowane. Dyrektor techniczny to osoba, która nadzoruje różnego rodzaju prace, związane z działem technicznym. Jego zadaniem jest dbanie o to, by podległe mu obszary funkcjonowały prawidłowo. Zajmuje się on kontrolą oraz zarządzaniem, czyli typowymi obowiązkami, charakterystycznymi dla kadry zarządzającej. Tak więc to, czym konkretnie będzie się on zajmował, jest w dużej mierze uzależniony od tego, gdzie jest zatrudniony – wszystko będzie zależało więc od specyfiki danego zakładu pracy.

Dyrektor techniczny zajmuje się także szkoleniami – przygotowuje pracowników, jest zobowiązany do tego, by przedstawić im ich obowiązki, jak również kładzie nacisk na bezpieczeństwo itd. tak więc do jego obowiązków należy także szkolenie, przygotowywanie ludzi, którzy mu podlegają. Dyrektor techniczny może być zatrudniony w różnych obiektach. Wszystkie duże obiekty muszą mieć osobę, która zarządza sprawami technicznymi danego budynku. To jest też w dużej mierze uzależnione od tego, jak duży jest taki obiekt i jaką pełni role. Na pewno więc te wszystkie kwestie muszą być brane pod uwagę. Dyrektor techniczny może być zatrudniony np. w hotelu. W takim przypadku do zakresu jego obowiązków mogą należeć takie obszary, jak dbanie o dobre, optymalne oraz prawidłowe funkcjonowanie instalacji technicznych. Dba on o to, by wszystkie urządzenia w hotelu działały jak należy, więc np. nadzoruje proces ich konserwacji i naprawy, musi podejmować odpowiednie decyzje z tym związane.

Dyrektor techniczny podlega ocenie, nadzorowi, jak każdy inny pracownik. Może podlegać bezpośrednio dyrektorowi np. hotelu lub menedżerowi obiektu. Do jego zadań należeć będzie np. zamawianie napraw, współpraca z firmami oferującymi serwis danych urządzeń itd. często jest tak, że Dyrektor techniczny sam też musi wykonywać różne prace naprawcze, konserwatorskie, musi być więc to osoba posiadająca wiedze, doświadczeni, kwalifikacje i uprawienia zawodowe, które będą mu pozwalać na to, by zajmować się właśnie takim zakresem zadań. Generalnie Dyrektor techniczny jest to więc bardzo odpowiedzialne stanowisko.

Osoba, która ma je zajmować, musi mieć więc spore doświadczenie, musi wykazywać się konkretnymi umiejętnościami technicznymi. Ale to i tak nie wystarczy – trzeba też umieć zarządzać ludźmi. Tak więc tutaj trzeba łączyć kwalifikacje twarde, kompetencje techniczne, z umiejętnościami z zakresu zarządzania, podejmowania decyzji itd. Tak więc to jest dość specyficzna i wymagająca funkcja. Tego typu zadań nie powierza się więc osobie przypadkowej, na stanowisko dyrektora technicznego musi być mianowany koś, kto doskonale zna specyfikę branży, zna dany obiekt – będzie on w końcu zarządzał wszystkimi instalacjami technicznymi, jakie tam są.

Zostaw odpowiedź