Portal ogólno-techniczny

Ochrona przed piorunami

lightning-199651_1280Błyskawice – potężne wyładowania atmosferyczne. Wielu ludzi się ich obawia. I ma to swoje uzasadnienie. Uderzenie pioruna jest niebezpieczne. Jest to potężna energia niszcząca wszystko na swojej drodze. Jak najbardziej zagraża ona życiu ludzkiemu. I trzeba się jakoś przez nią chronić.

Rozwiązaniem są systemy zwane piorunochronami. Możemy zobaczyć je na dachach naszych mieszkań. Ale piorunochron nie znajduje się tylko na dachu. Na dachu jest jego jedna część. A przez dach, a potem ścianę biegnie do ziemi kolejna część. Uziemienie to istotny element piorunochronu. Albowiem gdzieś trzeba odprowadzać energię płynącą z pioruna burzy.

Ale jak właściwie zbudowany jest piorunochron, zwany również instalacją odgromową? Otóż piorunochron składa się z kilku zasadniczych elementów. Na szczycie znajdują się zwody. To one biorą na siebie ciężar wyładowania. Wyładowania, które następnie należy jakoś odprowadzić. W tym celu stosuje się przewody odprowadzający. Przewody te biegną od zwodów, aż to przewodów uziemiających. Przewody uziemiające mają za zadanie doprowadzać do uziemienia. Przewody doprowadzające oraz uziemiające są połączone ze sobą zaciskiem probierczym. Jest to swoiste połączenie śrubowe, rozłączane. Umożliwia ono pomiar rezystancji uziomu. Pozwala również sprawdzić ciągłość galwaniczną tej części instalacji odgromowej, która znajduje się nad ziemią. No i uziemienie zwane również uziomem. Oto ostatni element instalacji odgromowej. Jak łatwo można się domyśleć to tutaj następuje ostateczne odprowadzenie ładunku elektrycznego do ziemie. A ściślej to do metalowych części znajdujących się pod nią.

Jak łatwo się domyśleć zasada działania polega na jak najszybszym odprowadzeniu energii pochodzącej z pioruna do ziemi. I w ten sposób jej bezpieczne rozładowanie. Warto dodać, że instalacje odgromowe można podzielić na aktywne i pasywne. Pasywne są najczęściej spotykane. Minusem było to, że trzeba było na dachu rozmieścić duże ilości przewodów. Instalacje pasywne bazują na zwodach niskich. Przewody uziemiające są opuszczone z każdej strony budynku. Wykorzystuje się w nich uziom otokowy.

Instalacje odgromowe aktywne, jak łatwo się domyśleć, różnią się od pasywnych. Wykorzystuje się w nich zwody wysokie. Można to łatwo zauważyć – zwody te wystają ponad obiekty budowlane. Wyładowanie trafiają wprost na głowicę instalacji. Zaletą instalacji aktywnych jest to, że wystarczy tylko jeden przewód odprowadzający.

Instalacje odgromowe są cały czas rozwijane. Pojawiały się nawet pomysły, aby stworzyć taką instalację odgromową, która będzie sterować torem przepływu energii burzowej. Ale to są na razie eksperymenty. Choć na pochwałę zasługuje fakt, że są to eksperymenty w służbie człowieka. Po to, aby tworzyć efektywne instalacje odgromowe. Instalacje, których zadaniem jest chronić nasze domy przez odprowadzanie energii z piorunów do ziemi. Metody są różne, ale grunt to skuteczność. Grunt ma tutaj istotne znaczenie, ponieważ energia burzy jest odprowadzana właśnie do ziemi.

Zostaw odpowiedź