Portal ogólno-techniczny

Inżynier elektrotechnik czy technik elektronik, czyli jak związać się zawodowo z elektroniką?

integrated-circuit-218061_1280Elektrotechnika, czyli inaczej nazywając inżynieria elektryczna to dziedzina nauki powiązana z wytwarzaniem i przesyłaniem oraz rozdziałem i magazynowaniem energii elektrycznej. Elektronika natomiast, jako dziedzina nauki zajmuje się przetwarzaniem sygnałów elektrycznych oraz wszystkim co związane z obwodami elektrycznymi .
Na poziomie zawodowym mamy do wyboru profil szkoły zawodowej. Jednym z profilów jest elektromechanik, który potrzebuje zdać jedynie kwalifikację ‘montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych’. Po zdaniu można pracować wszędzie tam, gdzie są montowane maszyny elektryczne. Elektryk na poziomie zawodowym oprócz tego, co poprzednik dodatkowo zdaje jeszcze kwalifikację ‘montaż i konserwacja instalacji elektrycznych’ , dzięki temu ma szersze kwalifikacje niż poprzednik. Natomiast monter – elektronik zdaje dwie kwalifikacje i może montować układy elektroniczne.
Jeśli chodzi o zawód z tytułem technika, czyli po szkołach policealnych bądź technikum mamy do wyboru m.in. zawód technik elektronik. Musi on zdać dwie kwalifikacje: ‘wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych’ oraz ‘eksploatacja urządzeń elektronicznych’. Będąc technikiem elektronikiem możemy instalować i konserwować urządzenia elektroniczne, naprawiać je oraz użytkować. W przypadku, gdy chcemy uzyskać tytuł technika elektryka zdajemy trzy kwalifikacje tj. : ‘ montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych’, ‘montaż i konserwacja instalacji elektrycznych’ oraz ‘eksploatacja maszyn i urządzeń’. Po tym zawodzie oprócz montowania czy konserwacji urządzeń oraz układów, możemy zajmować się np. instalacjami przeciwpożarowymi, czy regulować i zabezpieczać maszyny elektryczne. Zakres możliwości jest zdecydowanie najszerszy.
Jeśli chodzi o studia mamy do wyboru dwa główne kierunki, na których w zależności od uczelni znajdziemy przeróżne specjalizacje. Elektronika i telekomunikacja to studia powiązane głównie z elektroniką oraz wspomnianą telekomunikacją. Po tym kierunku absolwent znajdzie zatrudnienie w administracji, służbach państwowych jak policja czy wojsko, bankach oraz miejscach produkcji i instalacji układów elektronicznych na stanowiskach kierowniczych, ze względu na szeroką wiedzę elektroniczną.
Elektrotechnika to kierunek studiów, w którym zawiera się elektronika. Po tych studiach inżynierskich absolwenci znajdą pracę w przemyśle energetyczno-elektronicznym w całej Polsce, czy za granicą. Inżynier elektrotechnik znajdzie też zatrudnienie w szeroko pojętych sieciach teleinformatycznych czy u dostawców usług internetowych i telefonii komórkowej. Po prostu wszędzie tam gdzie używane są nowoczesne systemy elektroniczne.
Jeśli chodzi o zawody elektroniczne, to na każdym poziomie edukacji, zawsze będzie popyt na absolwentów, ponieważ elektronika jest i będzie szeroko wykorzystywana w naszym codziennym życiu. Przy ambitnym podejściu warto zdecydować się na studia, gdyż inżynierzy z dziedziny elektrotechniki zawsze będą bardzo potrzebni.

Zostaw odpowiedź